ESC Generalforsamling – Referat – 29/1/2024.

Hermed referat fra ordinær generalforsamling i Egedal Slotcar Club, afholdt 29/1-2024 i klubbens lokaler.

Tilstede var 17 af klubbens 25 betalende medlemmer.

 • Klubbens formand Michael Olsen startede med at konstatere at generalforsamling var rettidigt indkaldt.
 • Til stemmetæller valgtes Anders Trier Rasmussen.
 • Til referent og ordstyre valgtes Carsten Grønnemann.
 • Herefter fulgtes dagsordenen iflg. Vedtægterne:
 • Formandens beretning:
  • Klubben har fået tilføjet ny bane (Oak valley).
  • Digital banen er overgået til klubbens eje.
  • Klubben deltog i Egedal-by-Night.
   I den anledning blevet kontaktet af ”Toften” som er et hjem for udviklingshæmmede, som har haft stor glæde af et par besøg i klubben.
  • Der har været afholdt diverse jule arrangementer, dels privat hos Lasse, men også i klubbens lokaler.
  • Der har også været afholdt ”i byen” klub aftener hos både Lasse og Carsten.
  • I klubben har der udover klub aftener Mandag og Torsdag, også været afholdt:
   • SRSS – Afdeling
   • Mini Salon afdeling * 2
   • NSR Danmarksmesterskab
   • ”Racerbane.dk” mesterskab
  • Mens mandags klubben kører strickt mesterskabsløb hver mandag, opfordrede formanden til lidt mere organiseret kørsel om torsdagen.

Formandens beretning blev godkendt.

 • Dernæst var det kasserens tur til beretning.
  – Der blev fremlagt regnskab og budget til godkendelse.
  Highlights er at vi i 2023 har brugt ~2300 kr flere end indtægter, og så ikke idet der stadig var en udestående betaling fra et arrangement, således at regnskabet stort set er i nul.
  Dette på trods af diverse anskaffelser som digital banen, ekstra udgifter til Oak Valley, samt ”nye” computere til alle baner.
 • Kassebeholdningen er 11256 kr.
 • Der er p.t 25 betalende medlemmer i klubben.

Kasserens beretning blev godkendt.

 • Indkomne forslag:
  Bestyrelsen havde indstillet modernisering af vedtægterne $4 stk.2.
  Dette blev vedtaget.
  Ordlyden er derfor nu:
  ”Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar mpned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved mail til medlemmerne, samt opslag på hjemmeside og i facebook gruppen.”

  Bestyrelsen havde ligeledes indstillet til ændring af vedtægterne $6 stk.1
  Dette blev vedtaget.
  Ordlyden er derfor nu:
  ”Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formand består af 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to års periode, således at der hvert år vælges 2 medlemmer.  Formand og kasserer vælges i forskellige år.”

 • Kontingent blev fastsat til en fortsættelse af de 500 kr per år, betalt-bart i januar måned.

 • Budgetforslag fra kasseren for 2024 blev fastsat som stort set uændret i forhold til forbrug 2023.
  Budgettet blev godkendt.

 • Valg til bestyrelsen:
  Som formand for bestyrelsen blev Michael Olsen genvalgt – Nu for en 2 år periode.
  Som næstformand blev Carsten Grønnemann genvalgt – Nu for en 1 års periode.
  Som kasserer blev Per Nielsen genvalgt – Nu for en 1 års periode.
  Som nyt bestyrelses medlem blev Michael  Sivertsen valgt for en 2 års periode.
  Revisor (uden for bestyrelsen) blev Keld Høfler genvalgt for en periode af 1 år.

  Dermed siger vi også tak til Jan Andersen for sit hidtidige arbejde bestyrelsen.

 • Eventuelt:
  • Keld Høfler er også fortsat Web-master. Men der modtages gerne input og forslag til opdateringer af hjemmesiden.
  • Udendørs skilt er ”Blæst istykker”, der forberedes et nyt.
  • Der kan overvejes at nye medlemmer for et handicap tillæg på x antal omgange ved de første par prøve kørsler. Ellers kan indlærings kurven virke for stejl.
  • Forslag om udvidelse af digital banen.
  • Det blev vedtaget at følge den oprindelige plan om ”let klister” på Oak Valley, for at give klubbens medlemmer større erfaring med den type underlag som vi oftest møder ved turneringer udenfor klubben.

Dernæst lukkede generalforsamlingen og der blev efterfølgende inviteret op til dans med klub-biler på Oak Valley banen.

På bestyrelsens vegne, Carsten Grønnemann

No responses yet

Skriv et svar