Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
Mandag d. 29/1-2024 i klubbens lokaler kl 18:30
Der vil blive serveret kaffe og kage
Tilmelding til Per på per@mulpa.dk senest d. 23/1-2024
Dagsorden iflg vedtægterne:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand
 9. Valg af næstformand
 10. Valg af kasserer
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt
  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 17-1-2024. Kan indsendes til Per@mulpa.dk
  Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt kontingent for 2024. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

No responses yet

Skriv et svar