Referat generalforsamling i ESC d. 19 Jan 2023.

1) Som stemmetæller valgtes Rasmus Christensen.
Som referent valgtes Carsten Grønnemann.

2) Til dirigent valgtes Anders Rasmussen.

3) Formandens beretning:
Formanden, Michael Olsen, startede med at konstatere at vi er nået frem til en dejlig klub med integrationen af ikke mindre end 3 forskellige klubber.
Vi har også kunnet sige goddag til en række nye medlemmer.
Der har været stor aktivitet, dels Torsdage og dels Mandage.
Klubben har også været rigtigt godt representeret med mange sportslige succeser i diverse serier.
Derudover har der været fælles Jule arrangementer. Både hos Lasse og også i klub lokalet.
Der har været inviteret til fælles skrue dag.
Og endelig var klubben godt representeret ved “Egedal by night” arrangementet.

Gående fremad kan vi bl.a. se frem til:
Success med Mini saloon kommer til at fortsætte.
Racerbane shoppen mesterskabet.
DM Gr-5
Langdistance løb
SRSS
NSR 24 timers løb i Italien – I den forbindelse vil der blive opsat en midlertidig bane med “Ninco” skinner.
Efterfølgende vil den bliv erstatted/”pladsen brugt til” en træ-bane som stadig er på planen.

Der blev opfordret til mere oprydning af skrue pladser.
Der er lagt op til at skrue borderne vil blive malet og også opmærket således at pladsen bliver udnyttet bedre så flere kan være tilstede på en gang.

4) Regnskab og budget blev fremlagt af kassere, Per Nielsen, og godkendt

5) Indkomne forslag:
a) Bestyrelse foreslog at der i fremtiden kunne stemmes ved fuldmagt (Max 1 per fremmødt person)
Dette forslag blev nedstemt med 6 imod, og 4 for.

b) Forslag om at der skulle betales “bane leje” ved større arangementer. Dette for at imødegå tilfældige skader ved større aktivitet.
Dette forslag blev sendt tilbage til bestyrelsen, idet det bl.a. skal undersøges hvordan det vil blive modtaget i diverse løbs-serier.

c) Kontigent for nye medlemmer.
Eksisterende medlemmer betaler et fast kontigent på 500 kr i Januar gældende for hele året.
Det kan virke uretfærdigt at nye medlemmer skal betale 500 kr i f.eks November eller December.
Forslaget er derfor at nye medlemmr betaler 50 kr per måned for den resterende del af året.
(Der er fortsat 4 ugers “gratis” prøve-tid).
Forslaget vedtaget

6) Kontigent
Som allerede omtalt ved behandling af forslag c), så beholdes det fremtidige kontigent på 500,- per år, betalt i Januar.

7) Budget godkendt (Fremsat under “regnskab”)

8) Formanden Michael Olsen blev genvalgt.

9) Næstformand.
Lasse Ibsen har ønsket at trække sig som næstformand af personlige årsager. En enig general forsamling takkede Lasse for sin indsats.
Som ny næstformand valgtes Carsten Grønnemann.

10) Som kassere var der genvalgt til Per Nielsen og Jan Andersen.

11) Som revisor var der genvalgt til Keld Høfler.

12) Øvrigt:
Bestyrelsen vil lave en lukket Facebook gruppe som en bedre løsning end det chat-room som idag er på hjemme siden.
Hjemme siden vil blive brugt til dokumenter af mere blivende karakter.

På klubbens vegne, Carsten Grønnemann

2 Responses

  1. Hej.
    Jeg har været inde og læse, Referat generalforsamling i ESC d. 19 Jan 2023.
    Er det muligt at få oplyst hvor mange penge klubben ligger inde med. MVH. Tonni

Skriv et svar