Indkaldelse til ESC generalforsamling 2022:
Mandag d. 20/6 2022 kl. 18:30.

1: Valg af referant:
2: Valg af dirigent:
3: Formandens beretning ved Michael:
4: Gennemgang af klubbens økonomi/regnskab: 2021
5: Valg af formand: Send din kandidatur til Lasse i god tid.
6: Valg af næstformand: Send din kandidatur til Lasse i god tid.
7: Valg af kasserer: Send din kandidatur til Lasse i god tid.
8: Valg af revisorer: Send din kandidatur til Lasse i god tid.
9: Status på vores hjemmeside. Hvordan kører den? Planer fremover v. Keld
10: Hvordan organiserer vi klubben i forhold til de 3 oprindelige klubber og interesseområder: evaluering foreløbig.
11: Rengøring, status.

12: Klubmesterskab: Evaluering på forårssæsonen i de forskellige mesterskaber. Hvordan skal vores sæson ligge? Kalenderåret eller sommer til sommer. Dette kan også have indflydelse på, hvornår klubbens generalforsamling skal ligge. I den gamle ØMR-klub havde vi sommer til sommer-sæson, hvorfor det her var hensigtsmæssigt at generalforsamling lå i juni (hvorfor der er indkaldt til denne, da vi ikke har vedtaget at ændre det), men vedtægterne åbner faktisk mulighed for, at den kan ligge så sent som i november.

13: Fremtidens projekter i klubben. Vi har fortsat midler til at bygge en træbane til erstatning for ØMR’s gamle træbane Vanwall, som ikke kunne tage med os. Vanwall var en 4-sporet træbane på knap 20 meter, som vi kørte såvel med skumdæk som med gummidæk. For at dette skal kunne lade sig gøre, er det nødvendigt at behandle banen med klister. Behandler vi ikke træbanen med klister, som vi har valgt ikke at gøre med Targa Florio, har det nogle fordele og ulemper

Fordele: Vi kører kun med gummidæk på banen, og derfor bliver der opbygget et gummilag i banen, der giver et udmærket greb. De biler, vi kører med, der har gummidæk, kører uden væsentlige ændringer godt på såvel Targa Florio som Wynn’s. Vi sparer en del rengøringsarbejde af gummidæk mv., når de ikke efter et løb er mere eller mindre smurt ind i klister. Alt i alt vel væsentlige fordele.

Ulemper: Mange af træbanerne i de andre klubber er netop behandlet med klister, og flere af os , der kører med i serier, der besøger baner rundt om på Sjælland, oplever at vi har vanskeligt ved at sætte bilerne rigtigt op, fordi vi ikke har en bane med sammenlignelige forhold, vi kan træne på og sætte biler op på. Dette gælder i særdeleshed biler, der i serierne kører med skumdæk. Forsøger vi at teste skumdækbilerne på Targa Florio, giver det ikke mening, for de har tæt på 0 greb, og samtidig gør kørslen med skumdæk Targa Florio skøjteglat for biler med gummidæk. Dette giver en klar konkurrenceulempe for klubbens medlemmer.

Endelig har flere af os biler, der i tilhørende serier kører med skumdæk, lige som vi fra den Gamle ØMR-klub har 6 fine Mini Z klubbiler, der også er forsynet med skumdæk.

Oprindeligt, da den gamle ØMR-klub forhandlede med Egedal kommune om en ny bane, fik vi bevilget, at der i vores nye lokale for de midler skulle bygges en ny træbane med samme egenskaber som Vanwall:

4-sporet træbane på knap 20 meter med klisterbehandling, så det er muligt at køre med skumdæk såvel som gummidæk ved de givne forudsætninger. Til trods for flere nye baner i klubben og et noget andet set-up, ændrer det vel ikke ved, at dette var forudsætningerne for den bevilling, vi fik fra Egedal kommune. Et par stykker fra den gamle ØMR-klub har bebudet, at de vil komme med nogle forslag til en kompakt bane, der ikke ændrer forudsætningerne for klubbens andre baner.


14: Fastsættelse af kontingent: Der er vel ikke så meget at tale om her?

15: Integration af de 3 klubber, der udgør den nye klub. Herunder klubaftener evaluering.


16: Kan vi finde et par nye medlemmer et sted? Hvordan vil vi fortælle at vi er her? Vi har hjemmeside, men hvad ellers?

17: Evt.


Yderligere emner samt rettelser kan fremsendes til Lasse, gerne i god tid.

One response

Skriv et svar