Generalforsamling Egedal Slotcar Club 2021 afholdt 030322

1: Valg af referant:
Lasse Ibsen

2: Valg af dirigent:
Carsten Grønnemann

3: Formandens beretning ved Michael:
Michael Olsen gav klubbens historie fra vi i 2019 fik besked fra Egedal kommune om klubben skulle forlade sit daværende lokale på Toftehøjskolen i Ølstykke, da skolen skulle lukke og rives ned, og frem til i dag, hvor vi sidder i vores nye lokale i kælderen under Lærkeskolen i Stenløse, nu bærer navnet Egedal Slotcar Club.

4: Gennemgang af klubbens økonomi/regnskab: Nuværende økonomi samt regnskaber for 2019 og 2020
Alle regnskaber blev godkendt. ØMR’s regnskab gennemgået og ligeledes Meterraces og Racefun i forhold til kontingent.

5: Valg af formand.
Michael Olsen blev genvalgt.

6: Valg af næstformand.
Henrik B. Wieder

7: Valg af kasserer.
Lasse Ibsen med hjælp fra Per Nielsen.

8: Valg af revisorer.
Keld Høfler og Kasper Dollas

9: Status på vores hjemmeside. Hvordan kører den? Planer fremover v. Keld Høfler.
Keld fortalte om hjemmesiden og fortalte om Forum på hjemmesiden mv. Keld undersøger notifikationsmuligheder, så der kan udsendes besked om, når der sker noget nyt på siden. I kalenderfinktionen: husk at skrive dine aftaler, løb mv.

Webmaster: Keld. Hvad gør vi i forhold til hjemmesiden, hvis Keld som ejer og webmaster bliver uvenner med klubben? Det blev vedtaget, at Keld og klubben laver en kontrakt om hjemmesiden i det tilfæalde, at der skulle opstå problemer.

Lasse samler medlemmer til listen ved opslag på hjemmesiden med fornavn og Lasses mail mhp. at oprette en medlemsliste. Er du medlem af klubben, men ikke nævnt på denne liste, så send mail til Lasse med oplysninger.

10: Hvordan organiserer vi klubben i forhold til de 3 oprindelige klubber og interesseområder:

Vi blev efter noget snak frem og tilbage enige om følgende: 1 klub; ESC 2 klubaftener; mandag & torsdag 3 interesseområder, 1:24 Mini Saloon race analogt; 1:32 race analogt og; Digitalrace. Åbningstider i klubben: Mandag og torsdag 18-.

Vi talte om, hvordan vi gør i forhold til, når de enkelte udvalg har behov for at foretage investeringer i relation til deres arbejde med at arrangere spændende race for medlemmerne. I den sammenhæng talte vi også om den problemstilling der omhandler, at Wynn’s og Targa Florio er ejet af klubben og digitalbanen er privatejet. Vi vedtog at de enkelte udvlag kan foretage investeringer på op til 1000 kr uden at spørge kassererparet, men større investeringer skal godkendes af kassererparret.

Spørgsmålet: Hvad gør vi med Meterrace klubkasse, som de har med fra deres gamle set-up? Konklusionen på dette spørgsmål var, at Meterrace er individuelle medlemmer, der melder sig ind ESC. Den gamle Meterrace klubkasse er uvedkommende for ESC.

Vi vedtog også, at på sigt skal digitalbanen overgå til ESC. Man skal dog kunne købe sin bane tilbage. Meterracebane forbliver privatejet indtil videre.

Mht. drikkevarer i klubben, foregår det således: Øl og sodavand 10 kr. pr. styk: man kan forudbetale og lægge en seddel, man skiver af på, så man ikke behøver altid at have mønter på sig. Lasse og Keld står for indkøb til køleskabet. Kaffe er gratis inkl. kopper, sukker, mv. ønsker nogen mælk mv. spørg. Det overskud, der kommer ind i forbindelse med salg af øl og sodavand går til at financiere kaffe mv. samt til klubben til glæde for medlemmerne. Det er derfor ikke velset at man selv medbringer drikkevarer i klubben, med mindre man af diverse årsager kan være nødt til at drikke specialprodukter, klubben ikke kan indkøbe og lagerføre.

Der blev stillet forslag om indkøb af en Hudy dækafretter ekstra, så man slipper for at skulle stille den, vi i forvejen har, om hele tiden, hvis man skal slibe konisk mv. Desuden bør der indkøbes nye aksler mv. til den eksisterende Hudy, da nogle af delene til den er gået tabt under flytningen.

Det blev vedtaget, at klubben indkøber en Hudy Per, Keld og Michael sætter sig i udvalg.

11: Rengøring, Hvordan gør vi det? 

Det blev vedtaget at det ikke er holdbart med vores forholdsvis store lokale at lade rengøringen gå på omgang, og tidligere klubber har også haft dårlige erfaringer med dette.

Vi blev enige om at ansætte en person til rengøring: Denne person blev allerede fundet på genralforsamlingen, da Tik meldte sig interesseret i jobbet. Da medlemmerne ikke havde klar ide om, hvor lang tid rengøring vil tage og hvor ofte det skal gøres, gør Tik rent og laver test om, hvor længe det tager. Tonny laver liste med rengøringsmidler og ønsker til rengøringsudstyr, som Tonny står for indkøb af. Tik med hjælp af Keld finder en pris for rengøringsarbejdet.

12: Klubmesterskab:

Klubmesterskaber: Mandag er allerede startet op med et klubmesterskab i Mini Saloon, hvor der køres 3 løb mandag aften startende kl. 19:30 eller 20:00 alt efter antallet af fremmødte. Vi kører i 3 forskellige klasser, 1 løb pr. klasse pr. aften, roterende efter et skema på Targa Florio og Wynn’s. De 3 klasser: Små Saloonbiler (dem med kardanled på bagakslen), Store Saloonbiler (Dem med delt foraksel og camber på forhjulene) samt en klubklasse, hvor vi med 4 klubbiler kører challenge.

Torsdagen er ikke helt fastlagt endnu, men der har været tale blandt medlemmerne om, at man kunne vælge at køre analogt race og digitalt race skiftevis hver anden torsdag i forhold til et klubmesterskab. En evt. 5 torsdag i måneden kunne gå til vedligeholdelsesprojekter mv.:

Der var ikke eneighed om at dette er modellen, og det blev vedtaget, at man ikke kan indføre deltagerpligt, hvis digitalkørere ikke ønsker at køre analogt eller omvendt. Der arbejdes videre med torsdagene i udvalgene.

13: Fremtidens projekter i klubben.

Fremtidige projekter: Største udestående projekt er at finde ud af, hvordan vi benytter midlerne, som vi har fået stillet til rådighed fra Egedal kommune som erstatning for vores gamle 4-sporede analoge træbane Vanwall, der desværre ikke kunne flyttes med grundet banens opbygning. Banen var 4 sporet træbane med klister mhp. greb, og vi kørte både med 1:32 og 1:24 biler på såvel skumdæk som gummidæk. Der har også været tale om at gøre denne bane digital via BLST-systemet. Det var ikke muligt på generalforsamlingen at komme frem til et brugbart resultat af meningsudvekslingerne. Derfor blev punktet udskudt til senere generalforsamling.

14: Fastsættelse af kontingent

Kontingent blev fastsat til 500 om året. Opkræves snarligt og årligt. Per og Lasse sætter sig sammen. CVR. nummer navn ændring. Penge bruges til f.eks. julefest, sommerfest og løbende udgifter. Ideen med at der er et kontingent er også, at flere mente at medlemmer vil føle sig mere forpligtede til at møde frem, hvis de har betalt for at være med.

15: Kan vi finde et par nye medlemmer et sted?

Det blev vedtaget, at vi nu først lærer hinanden at kende, inden vi søger en masse nye medlemmer på en eller anden måde. Mini Saloon udvalget (mandag) har haft antennerne lidt ude flere steder allerede, og har fundet lidt nye medlemmer og fortsætter dette arbejde.

19: Evt.

Team-oemr siden er væk (Den gamle klubs hjemmeside) Efter problemer med afviklingen er det nu lykkedes.

Arbejdsdage, fastsat i kalender: 5. torsdag, næste gang 310322. Herefter i 2022: 300622, 300922 samt 291222 (Denne dag i december tror jeg ikke, at der er stemning for at fastholde).

Der blev stillet forespørgsel om mulighederne af forretning med købsmulighed i klubben ved behov for reservedele mv. Et problem i forhold til dette er at klubben ikke har en forsikring, der dækker evt. tyverier. Derfor anses det ikke, at klubben kan stille denne mulighed til rådighed. Dog kan såvel Keld som Per som regel fra dag til dag levere dele mv. købt fra deres respektive hjemmesider.

One response

  1. Som nogle måske bemærker, findes punkt 16-18 ikke i referatet. Det gjorde de heller ikke i dagsordenen. Sådan straffes man nogle gange for genbrug.

Skriv et svar