Indkaldelse til ESC generalforsamling 2021:

Ja, det er rigtigt, der står 2021, den er bare blevet forsinket og bliver afholdt torsdag d. 3/3 2022 kl. 18:30 i vores lokale på Lærkeskolen i Stenløse. Generalforsamling 2020 døde pga. Covid 19 samt uvished i forbindelse med flytning.

Hvad jeg i nedenstående skriver af facts i forhold til ejerskaber mv. er ud fra betragtningen “så vidt jeg ved”, og rettelser til evt. misforståelser modtages med kyshånd.

1: Valg af referant:
2: Valg af dirigent:
3: Formandens beretning ved Michael:
4: Gennemgang af klubbens økonomi/regnskab: Nuværende økonomi samt regnskaber for 2019 og 2020
5: Valg af formand: Send din kandidatur til Lasse i god tid.
6: Valg af næstformand: Send din kandidatur til Lasse i god tid.
7: Valg af kasserer: Send din kandidatur til Lasse i god tid.
8: Valg af revisorer: Send din kandidatur til Lasse i god tid.
9: Status på vores hjemmeside. Hvordan kører den? Planer fremover v. Keld

10: Hvordan organiserer vi klubben i forhold til de 3 oprindelige klubber og interesseområder:

Vi har talt frem og tilbage om dette, og er enige om at vi er én klub med 2 klubaftener og 3 interesseområder. Vi mangler her dog at sætte en ramme for, hvordan økonomien skal hænge sammen. ØMR medbragte en klubkasse og Meterrace har en klubkasse. Der er også forskellige ejerforhold i forhold til de baner og øvrige ting, klubberne har bragt med: I ØMR var alt ejet af klubben bortset fra enkelte private ting, som havde fået lov at stå i klubben. I Racefun var Keld ejer, og er ved i roligt tempo at overdrage dette ejerskab til klubben (via arrangementer mv.). I Meterrace er banen privatejet.

Hvordan skal det foregå i forhold til forfriskninger: pt. er der sodavand og øl i køleskabet samt lidt chips, som Keld og på det sidste Lasse har købt lidt ind til, pantet flasker mv. Nogle drikker kaffe.

Vi har talt om, at vi i klubben vil have 3 interessegrupper, der i forhold til planlægning og afvikling race mv. opererer nogenlunde autonomt: 1:24 Mini Saloon Analogt (mandag aften klubaften); 1:32 Analogt (torsdag aften) og Scalextric digitalt (torsdag aften).


11: Rengøring, Hvordan gør vi det? Vi har et ret stort lokale, der kræver en del rengøring af specielt gulv, men også andet som f.eks. køkken, køleskab, og generel støvaftøring. Vil vi selv stå for dette efter tur, skal vi betale nogen (inden for eller uden for klubben) til at gøre det via et gebyr/kontingent mv. I ØMR havde vi dårlige erfaringer med at dele rengøringsarbejdet, da det næsten altid tilfaldt den person, der var mest følsom over for snavs (vi havde ikke fast skema eller terminer).


12: Klubmesterskab: Er planlagt eller igang med at blive planlagt i de enkelte interessegrupper (skal de hedde det?

Der er allerede startet et mesterskab om mandagen i 1:24 Saloon, hvor der hver mandag køres 3 løb med Saloon-bilerne fordelt på 3 baner med 3 klasser:

Banerne: Targa Florio Højre om, Targa Florio Venstre om samt Wynn’s.

Bilklasserne: Lille klasse: Dem med knæk/camber på bagakslen; Stor klasse med camber på forhjulene. Klubbilerne: Challengeløb hvor de 4 klubbiler bliver i sporet. De enkelte klasser roterer på banerne efter et skema, som Keld har udtænkt.

I 1:32 analog har vi testet i forhold til 3 bilklasser: Revoslot, Classic efter SSRS reglement samt NSR Mosler efter et reglement med standard bund, karosse, motor og motorholder. Vi er her ikke i mål endnu. Vi har dog aftalt, at vi om torsdagen kører analogt hver anden gang og digitalt hver 2. gang, så vi på den måde alle kører med i samme løb på løbstorsdage.

I 1:32 Scalextric Digital kender jeg ikke tankerne, andet end at både Scalextric digital og Oxigen har været på tale.


13: Fremtidens projekter i klubben. Vores digital træbane og midlerne fra kommunen til bane.
14: Fastsættelse af kontingent:
15: Kan vi finde et par nye medlemmer et sted? Hvordan vil vi fortælle at vi er her? Vi har hjemmeside, men hvad ellers?
19: Evt.
Yderligere emner samt rettelser kan fremsendes til Lasse. Jeg har sikkert glemt noget.

No responses yet

Skriv et svar